<tip id='1624' />

Báo với google, yahoo, bing về sự thay đổi của sitemap trên website của mình

Sau khi bạn submit sitemap của site bạn lên các Search Engine, để thông báo cho các Search Engine biết sitemap của bạn đã thay đổi mà bạn không cần phải vào webmaster tools thì bạn làm theo cách sau:
Gửi một request theo các đường dẫn sau:

Đối với google

http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=http://yoursite.com/sitemap.xml

Đối với Yahoo

http://search.yahooapis.com/SiteExplorerService/V1/ping?sitemap=http://yoursite.com/sitemap.xml

Đối với Bing

http://www.bing.com/webmaster/ping.aspx?sitemap=http://yoursite.com/sitemap.xml

Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình phía server để tạo request khi nội dung trên site của bạn thay đổi.

Chúc bạn thành công.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!