<tip id='1084' />

Bắt sự kiện click out bằng jquery

Trong jquery không hỗ trợ bắt sự kiện click ra bên ngoài một thành phần nào đó. Để làm được điều này, trong một số trường hợp như bạn muốn ẩn một dialog đi nếu người dùng click ra bên ngoài dialog đó, thì có thể sử dụng đoạn mã jquery đơn giản:

$('body').click(function(event) {
    if (!$(event.target).closest('#my-dialog').length) {
        $('#my-dialog').hide();
    };
});
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!