<tip id='1025' />

Chèn thông tin trang RSS vào website

RSS là các trang xuất nội dụng dưới dạng xml cho phép client đọc để hiển thị nhưng nội dung vắt tắt của các tin mới cập nhật.
 
Cú pháp chèn vào trong thẻ head như sau:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Tiêu đề của trang RSS" href="Đường dẫn đến trang RSS" />

 
Ví dụ:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Tek | Web developers' zone | RSS" href="http://tek.eten.vn/index.php/feed" />

 
Lưu ý: Bạn có thể chèn nhiều trang RSS, khi đó phần title sẽ giúp người dùng phân biệt.
 
Chúc các bạn thành công!

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!