Chuyển từ string sang mảng nhiều chiều trong Javascript

Chuyển từ string sang mảng nhiều chiều trong Javascript

var str = "['Year', 'Sales', 'Expenses'], [2005, 1170, 460], [2006, 660, 1120], [2007, 1030, 540]";
var array = eval("[" + str + "]");
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!