Db2Doc: Công cụ nhỏ giúp sinh document từ database Sql server một cach đơn giản

Db2Doc: Công cụ nhỏ giúp sinh document từ database Sql server một cach đơn giản

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng một công cụ nhỏ cho phép sinh document từ database Sql server có sẵn. Tôi sử dụng các truy vấn được trình bày trong bài trước để lấy dữ liệu : Thăm dò cấu trúc và định nghĩa của bảng trong Sql Server

Yêu cầu và chuẩn bị

Yêu cầu: Cần cài đặt trước

 • Framework .NET v4.0 trở lên
 • Microsoft Word 2007 trở lên

Chuẩn bị:

 • Download file cài đặt theo link sau: Download Db2Doc nếu bạn cài Office 2010
 • Download file cài đặt theo link sau: Download Db2Doc nếu bạn cài Office 2007
 • Giải nén và chạy file Setup.exe

Sau khi cài đặt xong, bạn mở Word ra sẽ thấy có thêm một tab mới trên thanh Ribbon: Db2Doc


 

Các tính năng

Do sử dụng các truy vấn bên bài viết Thăm dò cấu trúc và định nghĩa của bảng trong Sql Server nên Db2Doc có các tính năng sau:

 • Liệt kê danh sách bảng
 • Liệt kê danh sách các cột trong bảng
 • Liệt kê thông tin của cột

  • Kiểu dữ liệu
  • Khóa chính
  • Khóa ngoại
  • Unique constraints
  • Check constraints
  • Identity
  • Default value
  • Index
  • Computed
 • Description (comment) của bảng và cột

 

Hướng dẫn sử dụng

Db2Doc sẽ chèn danh sách các bảng vào vị trí hiện tại của con trỏ trong word. Có 2 tùy chọn cho bạn: hoặc sẽ xóa bỏ toàn bộ nội dung văn bản hiện tại để chèn nội dung sinh mới vào (thường áp dụng cho trường hợp tạo lại) hoặc viết nối tiếp vào vị trí hiện tại của văn bản:

Tùy chọn chèn vào văn bản

 
Click Render để nhập thông tin kết nối:

 
Nhập thông tin kết nối đến Database mà bạn muốn sinh document:

Thông tin kết nối

 
Click Render để sinh, nội dung chèn vào văn bản có dạng như sau:

Văn bản

 
Hi vọng với tool nhỏ này sẽ hữu ích với các bạn.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!