<tip id='989' />

Fix lỗi không tạo được kết nối tới Ms Access sử dụng Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 trong Windows 64bit

Nếu bạn đang quen sử dụng Chuối kết nối: “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|dulieu.mdb” chạy được bình thường trên các Windows 32bit thì khi sang Windows 64bit sẽ gặp lỗi: “The ‘Microsoft.Jet.OLEDB.4.0′ provider is not registered on the local machine”.
 
Nguyên nhân: do Jet engine 4.0 không được hỗ trợ trên các bản windows 64bit.
 
Khắc phục:
- Chọn project trong Solution Explorer, Click chuột phải, chọn Property

- Vào tab Build, chọn Platform target là x86. Lưu lại (Ctrl S) và chạy lại.

 
Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn nếu gặp phải lỗi này!

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!