<tip id='1055' />

Focus vào input nhưng vẫn giữ hiệu lực của phím backspace

Các trang web tìm kiếm hay nhập thông tin thường tập trung con trỏ vào input và làm nổi bật nó lên ngay khi tải trang, điều này làm cho người dùng không phải click chuột và bắt đầu luôn vào việc nhập liệu. Điển hình cho điều này là GoogleBing.
Tuy nhiên, có một vấn đề gặp phải ở đây là khi người dùng muốn quay trở lại trang trước, họ bấm vào nút backspace và kết quả là chỉ các ký tự trong input bị xóa đi. Có một giải pháp nhỏ ở đây là thêm một đoạn mã javascript cho phép quay trở lại trang trước khi ký tự cuối cùng của input bị xóa.

window.onload = function () {

	// focus vào input
	var input = document.getElementById ('txtInput');
	input.focus ();
	
	// history back khi xóa hết input
	document.onkeydown = function (e) {
		if (!e) var e = window.event; 
		if (e.keyCode === 8 && !input.value) history.back();		
	};
};
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!