<tip id='1621' />

Hiển thị dòng (line number) trong Visual studio

visual-studio-line-number

Để hiển thị số dòng trong Visual studio như hình trên bạn làm như sau:
- Vào menu Tools > Options
- Mở các node: Text Editor > All Languages > General
- Tick vào Line number

visual-studio-line-number-configuration

Nếu chỉ muốn hiển thị số dòng cho những ngôn ngữ cụ thể thì chọn đối với từng ngôn ngữ.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!