<tip id='1060' />

Lấy query string bằng javascript

function getQueryString(name)
{
  name = name.replace(/[\[]/, "\\\[").replace(/[\]]/, "\\\]");
  var regexS = "[\\?&]" + name + "=([^&#]*)";
  var regex = new RegExp(regexS);
  var results = regex.exec(window.location.search);
  if(results == null)
    return "";
  else
    return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
}
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!