<tip id='1030' />

Open new tab với form

Có thể bạn đã biết cách tạo một liên kết mà khi bấm vào sẽ mở ra một tab hoặc cửa sổ mới với thuộc tính target="_blank"

<a href="http://itf.eten.vn" target="_blank">Click here</a>

Bạn cũng có thể làm thế với một form

<form action="#" method="post" target="_blank">
    ...
</form>
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!