<tip id='1033' />

Smooth scroll khi quay về đầu trang

Bằng cách thêm một vài đoạn jQuery dưới đây bạn có thể tạo hiệu ứng cuộn khi bấm vào nút “Về đầu trang” trên website của bạn, thay vì nhảy một cách đột ngột như mặc định.

$(function(){
		$(".scroll").click(function(event){		
			event.preventDefault();
			history.pushState({}, "", this.href);
			$('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top}, 500);
		});
	});
#scrollTop {
	width: 46px; height: 46px;
	background: url(scrollTop.png) no-repeat;
	opacity: 0.7; 
	display: block;
	position: fixed; bottom: 200px; right: 170px;
}
#scrollTop:hover { opacity: 1; }
<a href="#top" id="scrollTop" class="scroll"></a>
<h2 id="top">Top of page</h2>
......

Demo tại đây

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!