Sự hỗ trợ CSS trong các Mail Client

Sự hỗ trợ CSS trong các Mail Client

Nếu bạn là một người lập trình về web, bạn có kỹ năng rất tốt về thiết kế trang html dựa vào CSS, vào một ngày đẹp trời, bạn được giao công việc tạo một email đẹp mắt, đã được thiết kế trước để gửi cho khách hàng. Công việc tưởng chừng như rất đơn giản có thể sẽ làm bạn tốn rất nhiều thời gian sau khi gửi thử và xem kết quả trên webmail hoặc mail client của mình. Việc hiển thị và hỗ trợ css trên chúng ít hơn so trang html với trên trình duyệt thông thường.

Bảng sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các giới hạn và có cách sử dụng tốt nhất:
CSS in Mail Client

Chú thích:

[1] Test ở chế độ Full CSS rendering capabilities
[2] Test trên Google Nexus S
[3] Trong một số trường hợp có thể dùng được
[4] Có thể dùng được nếu sử dụng CSS hack
[5] Mặc đinh giá trị font-size bé nhất là 13px
[6] Không dùng được text-overflow: ellipsis;
[7] Không dùng được text-overflow: ellipsis; trên Firefox
[8] Không hỗ trợ word-wrap: normal;
[9] Không hỗ trợ background-image
[10] Safari: không, Firefox: được
[11] Hotmail không hỗ trợ “margin” và “margin-top”
[12] Padding không hỗ trợ cho thẻ p và thẻ div
[13] Inner và outer border bị collapsed
[14] Không hỗ trợ overflow: hidden;
[15] Không hỗ trợ overflow: scroll;
[16] IE: Được. Còn lại, các inline text field có hiển thị scrollbar, nhưng không có resize tab
[17] IE7: Hỗ trợ một phần. Chạy tốt trên IE9, Safari, Firefox, Chrome
[18] IE7: Không hỗ trợ. Chạy tốt trên IE9, Safari, Firefox, Chrome
[19] Width dùng được trên table và td, nhưng không dùng được trên thẻ div, p và các thẻ inline (như span, a). Mặc định, các thẻ inline có width=100% trong Outlook 2007.
[20] Margin chỉ được hỗ trợ một phần trong Outlook 2007/2010. Không hỗ trợ margin cho thẻ img.
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!