Sửa lỗi content bị dịch sang phải của bootstrap modal

Sửa lỗi content bị dịch sang phải của bootstrap modal

Khi sử dụng modal của bootstrap thì toàn bộ content sẽ bị dịch sang phải một đoạn: http://getbootstrap.com/javascript/#modals

Thêm đoạn CSS sau để khắc phục:

body.modal-open,
.modal-open .navbar-fixed-top,
.modal-open .navbar-fixed-bottom {
	margin-right: 15px;
}
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!