Kết quả tìm kiếm với tag ""

Sửa lỗi content bị dịch sang phải của bootstrap modal

Khi sử dụng modal của bootstrap thì toàn bộ content sẽ bị dịch sang phải một đoạn