Kết quả tìm kiếm với tag ""

Viết game bắn máy bay bằng HTML5 Canvas

HTML5 được phát triển từ năm 2004 nhưng giờ các nhà cung cấp Apple, Opera, Mozilla và gần đây là Google mới xây dựng các thành tố tương thích ngôn ngữ này trong trình duyệt.