Kết quả tìm kiếm với tag ""

js-OOP: Khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh khi cài đặt class với javascript – Part 3

Nối tiếp các bài viết trước, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh (public/private static) khi cài đặt lớp với javascript.

js-OOP: Xây dựng class mẫu với javascript – Part 1

Trong javascript, chủ yếu lập trình viên sử dụng các class, object mà được browser cung cấp sẵn. Bên cạnh đó, ta hoàn toàn có thể xây dựng được các class trên javascript, mặc dù không được đầy đủ các tính chất như trong lập trình hướng đối tượng.