Kết quả tìm kiếm với tag ""

Zip thư mục để download và giải nén file Zip khi upload

Thao tác download cả một thư mục thay vì phải download lần lượt các file sẽ tạo sự thuận tiện cho người dùng rất nhiều. Tương tự như vậy thay vì việc phải upload nhiều file đơn lẻ, người dùng có thể upload chỉ một file zip và sau đó website sẽ tự động giải nén đảm bảo đúng cấu trúc thư mục.