Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tạo giao diện đánh giá đơn giản bằng CSS3

Trong nhiều trường hợp ta cần hiển thị giao diên cho người dùng đánh giá chất lượng từ 1 đến 5 sao (★). Với CSS3 ta có thể tạo ra giao diên đơn giản này như sau: