Kết quả tìm kiếm với tag ""

Cài đặt Lazy Loading trong C#

Chương trình cần mô hình hóa đối tượng cái ô tô gồm các thuộc tính: Loại xe, màu sắc, giá, số chỗ, 4 bánh xe. Trong đó màu sắc và giá được quan tâm nhiều và được sửa đổi thường xuyên, các thông số kỹ thuật của bánh xe ít được quan tâm.