Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tấn công CSRF – Mượn gió bẻ măng

Cross-site Request Forgery (CSRF) là kỹ thuật tấn công bằng cách sử dụng quyền chứng thực của người dùng đối với một website. CSRF là kỹ thuật tấn công vào người dùng, dựa vào đó hacker có thể thực thi những thao tác phải yêu cầu sự chứng thực.

Sửa lỗi “Validation of viewstate MAC failed”

Khi ta chạy website viết bằng ASP.NET trên web-hosting (đang rất phổ biến ở Việt Nam) mà có nhiều website cùng chạy, mỗi khi ta cập nhật thư viện, assembly, mã nguồn mới (các file cs), khi đó nếu người dùng submit lên từ một trang được sinh ra từ code cũ có thể sẽ gặp phải lỗi “Validation of viewstate MAC failed”. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách khắc phục triệt để lỗi trên.