Kết quả tìm kiếm với tag ""

Chuyển từ string sang mảng nhiều chiều trong Javascript