Kết quả tìm kiếm với tag ""

Viết plugin cho jQuery của riêng mình

jQuery là một javascript framework rất mạnh mẽ và phổ biến trong lập trình web. Một đặc tính giúp jQuery trở lên phổ biến và ưa chuộng là nó có khả năng viết thêm plugin dễ dàng cho phép người lập trình có thể tạo ra các function, tính năng của riêng mình.