Kết quả tìm kiếm với tag ""

Viết game bắn máy bay bằng HTML5 Canvas

HTML5 được phát triển từ năm 2004 nhưng giờ các nhà cung cấp Apple, Opera, Mozilla và gần đây là Google mới xây dựng các thành tố tương thích ngôn ngữ này trong trình duyệt.

Đọc nội dung file trên máy client để hiển thị ảnh hoặc upload bằng ajax

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày hướng tiếp cận đọc nội dung file nằm trên máy của client bằng file API của HTML5.

Cấu trúc website với HTML5

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
	<title>Your Website</title>
</head>

<body>
	<header>
		<nav>
			<ul>
				<li>Your menu</li>
			</ul>
		</nav>
	</header>
	
	<section>
		<article>
			<header>
				<h2>Article title</h2>
				<p>Posted on <time datetime="2009-09-04">04-09-2009</time></p>
			</header>
			<p>Pellentesque habitat netus fames ac turpis egestas.</p>
		</article>
		
		<article>
			<header>
				<h2>Article title</h2>
				<p>Posted on <time datetime="2009-09-04">04-09-2009</time></p>
			</header>
			<p>Pellentesque habitant senectus et netus et ma.</p>
		</article>		
	</section>

	<aside>
		<h2>About section</h2>
		<p>Donec eu libero sit amet quam egestas semper.</p>
	</aside>

	<footer>
		<p>Copyright 2009 Your name</p>
	</footer>
</body>
</html>