Kết quả tìm kiếm với tag ""

z-index iframe youtube

Một vấn đề gặp phải khi các bạn muốn nhúng code iframe video của youtube vào site của mình là z-index. Bạn sẽ thấy rằng z-index của youtube sẽ cao hơn tất cả các selector trong site của bạn, vậy làm thế nào để ta có thể tùy chỉnh z-index của iframe youtube có 1 cách đơn giản sau:

Add ?wmode=transparent vào attr src

Hoặc viết js như sau:

$(document).ready(function(){

  $('iframe').each(function(){
     var url = $(this).attr("src");
     var char = "?";
     if(url.indexOf("?") != -1){
         var char = "&";
      }
    
     $(this).attr("src",url+char+"wmode=transparent");
  });

});

Ẩn iframe cho tới khi load xong

Loại bỏ khung trắng khi iframe đang được load bằng cách chỉ hiển thị iframe khi nó được load xong:

<iframe style="visibility:hidden;" onload="this.style.visibility = 'visible';" src="../examples/inlineframes1.html" > </iframe>