Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tìm hiểu về File Inclusion

File Inclusion là lỗ hổng cho phép hacker chèn các file mã độc vào đoạn script thực thi của ứng dụng web. Cơ sở của kỹ thuật khai thác này là các hàm chèn file như include(), require(),..(trong PHP) và các hàm tương tự trong các ngôn ngữ lập trình khác.