Kết quả tìm kiếm với tag ""

ScrollTop Jquery

Với hàm scrollTop trong jquery sẽ giúp bạn có hiệu ứng cuộn đến div trên 1 document một cách hiệu quả bằng 1 ví dụ đơn giản sau đây:

  $(document).ready(function (){
    $("#click").click(function (){
      //$(this).animate(function(){
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $("#div1").offset().top
           }, 2000);
      //});
    });
  });
<button id="click">Click here</button>
<div id="div1" style="height: 1000px;width 100px">
Content
</div>

Viết plugin cho jQuery của riêng mình

jQuery là một javascript framework rất mạnh mẽ và phổ biến trong lập trình web. Một đặc tính giúp jQuery trở lên phổ biến và ưa chuộng là nó có khả năng viết thêm plugin dễ dàng cho phép người lập trình có thể tạo ra các function, tính năng của riêng mình.

Bắt sự kiện click out bằng jquery

Trong jquery không hỗ trợ bắt sự kiện click ra bên ngoài một thành phần nào đó. Để làm được điều này, trong một số trường hợp như bạn muốn ẩn một dialog đi nếu người dùng click ra bên ngoài dialog đó, thì có thể sử dụng đoạn mã jquery đơn giản:

$('body').click(function(event) {
  if (!$(event.target).closest('#my-dialog').length) {
    $('#my-dialog').hide();
  };
});