Kết quả tìm kiếm với tag ""

Bạn sẵn sàng chưa?

Năm ngoái Facebook mua một công ti nhỏ có tên là Instagram với giá $1 tỉ đô la. Instagram là một công ti khởi nghiệp nhỏ chỉ với 12 người cho nên mọi người trong họ đều lập tức thành triệu phú