Kết quả tìm kiếm với tag ""

Design Pattern: Singleton và Lazy Loading – giải pháp cho đa luồng (phần 2)

Trong bài viết trước về cách cài đặt theo design patern Singleton, phần code cài đặt sẽ chạy chính xác nếu chạy đơn luồng. Khi ta thực hiện chạy đa luồng, sẽ có những trường hợp không đảm bảo các tính chất mà design pattern Singleton quy định.

Cài đặt Lazy Loading trong C#

Chương trình cần mô hình hóa đối tượng cái ô tô gồm các thuộc tính: Loại xe, màu sắc, giá, số chỗ, 4 bánh xe. Trong đó màu sắc và giá được quan tâm nhiều và được sửa đổi thường xuyên, các thông số kỹ thuật của bánh xe ít được quan tâm.