Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tạo responsive cho facebook comment plugin

Facebook comment hoặc like box khi được tạo ra sẽ bị fix cứng độ dài vì vậy bạn không thể làm responsive được.