Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tối ưu hiệu năng website – Cache

Bài đầu tiên là về vấn đề cache. Web cache là việc lưu trữ bản sao của những tài liệu web sao cho gần với người dùng.