Kết quả tìm kiếm với tag ""

Xu hướng công nghệ di động

Ba mươi năm trước máy tính cá nhân (PC) đã tạo ra “Cách mạng phần mềm” với hàng nghìn công ti phần mềm và cùng với nó, nhiều triệu phú và tỉ phú. Ngày nay, chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng khác, “Cách mạng di động” và nó có thể còn lớn hơn nhiều vì nó đang làm thay đổi cách mọi người làm việc, du hành, mua sắm, và nhiều điều nữa.