Kết quả tìm kiếm với tag ""

CSS và font chữ

Tôi thường chia font chữ (nói đúng hơn là typeface) thành 2 loại là font chữ đều (monospaced) và không đều. Trong font không đều tôi chia thành 2 loại chính là font có chân và font không chân