Kết quả tìm kiếm với tag ""

Javascript là tương lai của lập trình?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo nên các website có tính tương tác cao. Các slideshow, quảng cáo pop-up, tính năng autocomplete của Google là các ví dụ tiêu biểu về khả năng của JavaScript.