Kết quả tìm kiếm với tag ""

Kỹ thuật lấy n bản ghi ngẫu nhiên

Giả sử cần lấy 10 bản ghi ngẫu nhiên để hiển thị thành 1 page trên website: