Kết quả tìm kiếm với tag ""

Lập trình linh hoạt

Lập trình linh hoạt hay phát triển phần mềm linh hoạt (tiếng Anh: Agile software development hay Agile programming) là một cơ chế thực hiện các dự án công nghệ phần mềm, cơ chế này bao gồm và khuyến khích các thay đổi mang tính tiến hóa trong toàn bộ vòng đời của dự án.