Kết quả tìm kiếm với tag ""

Thuộc tính position trong CSS

Khi thiết kế giao diện với CSS, bạn không thể không nắm rõ các giá trị và cách sử dụng của thuộc tính position.

js-OOP: Xây dựng static class và cài đặt Singleton trong javascript – Part 7

Ở các bài viết trước, tôi đã đưa ra mẫu cho phép xây dựng được một class tương đối hoàn chỉnh. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách xây dựng một static class và cài đặt design pattern Singleton.

js-OOP: Khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh khi cài đặt class với javascript – Part 3

Nối tiếp các bài viết trước, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh (public/private static) khi cài đặt lớp với javascript.

Design Pattern: Singleton – duy nhất một thể hiện (phần 1)

Singleton là một desing pattern được sử dụng cũng phổ biến. Nó đưa ra cách thiết kế để đảm bảo rằng chỉ tạo ra không quá một thể hiện của một lớp và thể hiện này có thể được truy cập từ bất cứ đâu.

Design Pattern: Sử dụng phương thức static với Factory (phần 3)

Trong hai bài viết trước tôi đã trình bày về 2 cách thức cài đặt Design pattern Factory, nhưng thực tế cài đặt vào các ứng dụng thật, tôi thường kết hợp với các phương thứ sinh ở dạng tĩnh. Tuy nó làm giảm bớt tính linh hoạt trong việc mở rộng nhưng lại rất thuận tiện khi sử dụng.