Kết quả tìm kiếm với tag ""

Extension Methods – thêm phương thức mới cho class mà không cần sửa đổi class gốc

Khi thiết kế, lập trình, sẽ có tình huống ta muốn thêm phương thức mới vào một lớp đã có sẵn. Với cách thông thường, ta sẽ mở source code của class đó ra và thêm phương thức đó vào.