Kết quả tìm kiếm với tag ""

Một số cấu hình file web.config an toàn

Khi lập trình web bằng ASP.NET, một thành phần rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho website là file web.config. Đây là file chứa các cấu hình cơ bản của website, tuy nhiên, các cấu hình mặc định của nó đôi khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh.

Mã hóa chuỗi kết nối trong web.config

Trong asp.net lưu trữ các thông tin cấu hình  trong các tập tin đơn giản được gọi là web.config và machine.config. Chúng lưu giữ tất cả thông tin quan trọng bao gồm chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, tên người dùng , mật khẩu cho các cơ sở dữ liệu. Đó là những thông tin nhạy cảm, vì vậy đôi khi ta muốn bảo mật những thông tin này