Kết quả tìm kiếm với tag ""

Chuyển đổi dữ liệu XML sang JSON trong C#

JSON là một định dạng dùng để truyền dữ liệu giữa các server hoặc giữa client-server rất tốt vì nó giảm thiểu dung lượng dữ liệu thừa (dạng meta) so với XML. XML thì lại được hỗ trợ từ lâu nên có nhiều thư viện để xử lý, nhiều hệ thống hỗ trợ.