Kết quả tìm kiếm với tag ""

Yellow Fade Technique trong thiết kế giao diện người dùng

Yellow fade technique (YFT) là một kỹ thuật làm nổi bật cho người dùng thấy những thành phần vừa mới thay đổi trong một trang web.