Tạo responsive cho facebook comment plugin

Tạo responsive cho facebook comment plugin

Facebook comment hoặc like box khi được tạo ra sẽ bị fix cứng độ dài vì vậy bạn không thể làm responsive được.
Bạn hãy thêm đoạn css sau để tạo width 100% cho nó:

.fb-comments, .fb-comments iframe[style], .fb-like-box, .fb-like-box iframe[style], .fb-comments span, .fb-comments iframe span[style], .fb-like-box span, .fb-like-box iframe span[style] 
{
       width: 100% !important;
}

Chúc bạn thành công :)

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!