<tip id='1572' />

Text-shadow css3

Với thuộc tính text-shadow thì bạn sẽ không phải sử dụng đến hiệu ứng đổ bóng cho chữ trong photoshop. Một ví dụ đơn giản như sau:

.btn{
background:orange;
color: white;
text-shadow: 2px 2px 2px black;
text-transform:uppercase;
}
<input type="button" class="btn" value="eten"/>

Untitled
Note : text-shadow: x y blur color;

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!