<tip id='1016' />

Thêm favicon cho trang web

Favicon (favorite icon) là biểu tượng (thường có kích thước 16×16) của một website. Nó thường được hiển thị ở trên tab của trình duyệt, trên thanh bookmark để dễ dạng nhận dạng được các site.

favicons

 
Để tạo favicon cho trang web, ta thêm đoạn code sau vào trong thẻ head:

<rel link="shortcut icon" href="Đường dẫn đến file .ico" />

ví dụ:

<rel link="shortcut icon" href="http://tek.eten.vn/favicon.ico" />

 
Lưu ý: các bạn nên sử dụng định dạng file là .ico để được hỗ trợ đầy đủ ở trình duyệt.
Chúc các bạn thành công!

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!