Thuộc tính position trong CSS

Thuộc tính position trong CSS

Khi thiết kế giao diện với CSS, bạn không thể không nắm rõ các giá trị và cách sử dụng của thuộc tính position. Bài viết này sẽ giới thiệu và minh họa cách sử dụng 4 giá trị static, relative, absolute và fixed của thuộc tính này, những thứ rất cơ bản nhưng cần thiết khi làm việc với CSS.

Bạn có thể xem bài viết và demo trực tiếp tại đây: Thuộc tính position trong CSS

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!