<tip id='1405' />

Xóa cookie trong asp.net

if (Request.Cookies[&quot;abc&quot;] != null)
{
    Response.Cookies[&quot;abc&quot;].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);   
}

Các cách sau nhìn có vẻ hợp lý nhưng tôi test thì không được:

Response.Cookies.Remove(&quot;abc&quot;);

hoặc

Response.Cookies[&quot;abc&quot;].Value = null;
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!