<tip id='811' />

Xuống dòng trong label của button

Sử dụng mã &#x00A; để xuống dòng.

<input type="button" value="Hello&#x00A;I'm an engineer&#x00A;from tek.eten.vn">

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!