<tip id='1924' />

z-index iframe youtube

Một vấn đề gặp phải khi các bạn muốn nhúng code iframe video của youtube vào site của mình là z-index. Bạn sẽ thấy rằng z-index của youtube sẽ cao hơn tất cả các selector trong site của bạn, vậy làm thế nào để ta có thể tùy chỉnh z-index của iframe youtube có 1 cách đơn giản sau:

Add ?wmode=transparent vào attr src

Hoặc viết js như sau:

$(document).ready(function(){

  $('iframe').each(function(){
     var url = $(this).attr("src");
     var char = "?";
     if(url.indexOf("?") != -1){
         var char = "&";
      }
    
     $(this).attr("src",url+char+"wmode=transparent");
  });

});
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!